OFERTA

Indywidualne warunki dla każdego transportu

Artykuły spożywcze szczególnie świeże i łatwo psujące się wymagają odpowiedniego opakowania, przechowywania oraz transportu. Przewozimy między innymi: owoce, warzywa, ryby i wiele innych produktów świeżych i mrożonych zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Produkty te wymagają idealnych warunków min. odpowiedniej, stałej temperatury. Istotna rolę w takim przewozie odgrywa czas, powinien być jak najkrótszy. Decyduje to bowiem o jakości towaru jaki ostatecznie trafi do jego odbiorcy. Bacznie zwracamy uwagę na to, jaki ładunek podejmujemy, aby zastosować rozwiązania, które umożliwią ich szybki załadunek i rozładunek.

Ryby

Leki i materiały farmakologiczne to jeden z produktów, który transportowany jest przez naszą firmę. Niektóre medykamenty, szczepionki, syropy, maści i inne muszą jak najszybciej trafić do zamawiającego. Podobnie jak w przypadku produktów spożywczych i one wymagają przestrzegania wymogów termicznych w jakich powinny być przewożone. W przypadku transportu leków, potrzebny jest nie tylko odpowiedni środek transportu, który zabezpieczy je przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi lecz także spełnianie wymogów prawnych. Ich przewóz jest zawsze priorytetowy.

Leki

Materiały niebezpieczne podlegają szczególnym nakazom i zakazom a warunki ich przewozu określa Umowa ADR – w zakresie dopuszczenia materiałów do transportu, jego opakowania, klasyfikacji i oznakowania oraz wymagań odnoszących się do środka transportu i realizacji przewozu. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych daje możliwość doboru odpowiedniego środka transportu, opakowania oraz procedury postępowania gwarantując bezpieczeństwo.

Jako certyfikowany przewoźnik zapewniamy właściwe środki transportu stosując w nich odpowiednie wyposażenie oraz oznakowanie, spełniając wszystkie wymagania techniczne i prawne.
Materiały niebezpieczne